2011. június 13., hétfő

A pusztuló esőerdő, általános veszélyeztetés!

Amazónia haldoklik! Az esőerdők általában az egész világon haldoklanak. A tét az esőerdők páratlanul gazdag növény, és állatvilága, az őslakók és ősi kultúrájuk - s az a remény, hogy a betegségekre új gyógyszereket találjunk. Veszélyben van, egész bolygónk egészsége, és jóléte! Naponta percenként csaknem 70 holdnyi esőerdő hal ki,- nagyobb mint a New Yorki Centrál park. 1988 -ban egy Belgiumnyi esőerdőt nem csak kiírtottak, hanem visszafordíthatatlanul elpusztítottak.

Nem pánikkeltés amikor azt mondjuk, Amazónia néhány évtizeden belül sivataggá válhat. Afrikában volt valamikor hasonló esőerdő. Ma
az egész terület Szahara néven ismert. Mi a világ népeinek, és nemzeteinek tagjai,nem lehetünk sem közömbösek, sem,kívülálló szemlélők. Bűnrészesek vagyunk ebben a " fejlődésben"és ezért kötelességünk segíteni, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket és utakat, amelyek segítségével az esőerdő sebeit, begyógyíthatjuk.

A trópusi őserdők megsemmisítésére úgy tekintenek, mint
a világ történelmének legveszélyesebb fenyegetettségére. Az esőerdők fenyegető pusztítása, az írtás, az égetés, az állattenyésztés, a fakitermelés, a bányászat, a duzzasztógátak, az utak építése, olyan válságot idéz elő, amely egy atomháborúéhoz hasonlítható. A következmények világszerte pusztítóak volnának: áradások, erózió,


elsivatagosodás, a vízmedencék, folyómedrek kiszáradása, valamint az éghajlat megváltozása világszerte.
Mint az atomveszély esetében, itt is abban rejlik az igazi veszély, hogy az emberek félrenéznek, és a problémát egyszerűen száműzik, elfelejtik a cselekvéseikből. Az általános éghajlat - melegedés, és az óceánok emelkedése olyan katasztrófális jövőt jelentenek, ami elött az átlagpolgár egyszerűen behunyja a szemét. A kérdés olyan sokrétű, mint az esőerdők egészen meglepően összetett ökológiai rendszere.
Az esőerdő megmentése, - egyben bolygónk, és saját magunk megmentése! / és egyik feltételezi a másikat/ - egyaránt kíván megértést, és hajlandóságot a cselekvésre! Meg kell értenünk, hogyan játszódik le a fejlődés folyamata, az esőerdőn belül, ill. azon kívül. Itt számtalan szociális, politikai, és gazdasági összetevő van, amely mind a fejlődő, mind a fejlett országokban hat. Mindnyájunknak el kell gondolkodni azon, hogy milyen értékítéletek határozzák meg cselekvésünket, és hogy mennyire befolyásolják ezek az értékítéletek a világot. S ha ezt megértettük, akkor cselekednünk is kell, -mégpedig gyorsan! Másképp ugyanis, nemsokára már késő lesz!2 megjegyzés: