2011. június 25., szombat

Megint: A környezettudatosság, ökológiai lábnyom! Hogy mindenki megértse!

Magyarország ökológiai lábnyoma jelenleg másfélszerese, az ország tényleges területének,azaz életmódunkkal a jövő nemzedékeit terheljük!

A természet állapota, az emberiség által igénybe vett készletek fogyása, és a globális környezet- szennyezés azt mutatja, hogy "ökológiai lábnyomunk"/ecological footprint/ messze meghaladja az emberiség tartós fennmaradásához szükséges "méreteket." Lássuk kicsit részletesebben, mit is jelent ez a meghatározás?

Az "ökológiai lábnyom" azt mutatja, hogy mily mértékben veszi az emberiség /személyes és ipari/ fogyasztásával, és az ehhez kapcsolódó környezetszennyezéssel igénybe, a Föld ökológiai erő- forrásait.

E globális mutató segítségével megállapítható, hogy mennyire vannak összhangban az emberek által a természeti javakra támasztott sokféle igény, bolygónk ökológiai újratermelési kapacitásával. Mily mértékben képes a szárazföld, és a tengerek, biológiailag produktív része regenerálni, az emberek által elfogyasztott készleteket, és befogadni, ártalmatlanítani, az ennek során keletkező szennyező anyagokat, és hulladékot.


Az erre alapozott becslési módszerekkel felmérhető, hogy adott, és hosszabb távon, változatlannak tekintett életvitel mellett,- a rendelkezésre álló és prognosztizálható készletek mennyiben nyújtanak ahhoz fedezetet! A kép elkeserítő! Szennyezzük és feléljük magunk alatt a Földet, jövő nemzedékeink elöl!

Földünk eltartó képességét, már 1987 -ben meghaladta, és 2006 -ban ENSZ becslések szerint, az emberiség 1,4 -szer több erőforrást vett igénybe, mint amennyi regenerálódni tud Földünkön.


De mit is jelent az, hogy egy ország túllépi ökológiai lehetőségeit? A "deficit" a készletfogyás mellett, olyan környezeti ártalmakban jelentkezik, mint vízhiány, talajerózió, elsivatagosodás, a mezőgazdasági termelékenység stagnálása, vagy visszaesése, fajpusztulás, halászat összeomlása, a talajvízszint csökkenése, a legelők kimerülése, és a klímaváltozás.


Számos kutatás rámutatott arra, hogy az esztelen pazarlás mellett, a Föld népességének alakulása, a legfőbb tényezők, amik az ökológiai lábnyomunk "elméretezéséhez" vezethet.

Az ökológiai lábnyom kiszámításánál alapvetően a következő tényezőket szokás figyelembe venni: Étkezés: mennyi élelmiszert fogyasztunk, mennyi terület szükséges ennek a mennyiségnek az előállításához, és mennyi az ezzel járó hulladéktermelés. Lakhatás: Mekkora területet foglalunk el házunkkal, kertünkkel, mennyire szennyezzük azt, mivel biztosítjuk a számunkra szükséges hőmérsékletet, és az mennyi környezetszennyezéssel jár! Mivel közlekedünk,mit vásárolunk, s azt hogyan szállítjuk, hiszen a közlekedés igen meghatározó lehet a környezet szennyezését illetően. Mennyi hulladékot termelünk, abból mennyit hasznosítunk újra, mennyi az,ami szintén környezetszennyezést okozhat. Életvitelünk mennyire környezetkímélő?

Mint láthattuk Magyarország ökológiai lábnyoma mintegy másfélszerese területének, tehát életvitelünkkel a jővő nemzedékét terheljük. E "túlméretezett lábbeli" következménye Magyarország várható klímaváltozásai is. A hőmérsékletváltozás az Alföldet sújtja leginkább, és a hőmérséklet emelkedése főleg az őszi hónapokban várható. A tél átlagosan 1 Celsius-fokkal válik enyhébbé. A melegedés mellett érezhetően kevesebb lesz a csapadék, az enyhe telek miatt elszaporodnak a kártevők.


Hogy mindezek a tényezők miként hatnak például mezőgazdaságunkra, és állattenyésztésünkre, arról egy külön fejezet szólhatna. Országunk meghatározó személyiségei külön figyelhetnének arra, hogy erősen import - export orientált ország vagyunk, ami szintén erősen befolyásolhatja, országunk szennyezőanyag kibocsátás mennyiségét.

Egyszóval óriási országunk környezeti terhelése. Mindenkinek oda kellene figyelni,mennyi az a káros ill. túlhasználás, amivel már hozzájárul ökológiai lábnyomunk túlméretezéséhez. El kell gondolkodnunk, hogyan élnek majd gyermekeink, unokáink, egy erősen leterhelt, és természeti adottságaitól megfosztott területen, amit nekünk, ill. esztelen felhalmozásunk, és az ebből származó hulladéközön okozta természeti adottságaink elsöprésének köszönhetnek!

Egyáltalán nem biztos, hogy amit kapnak tőlünk, természeti, gazdasági örökséget, arra büszkék lesznek, hiszen egy mai fiatal sokkal felvilágosultabb, és környezettudatosabb, mint a mostani elöregedett nemzedék. Ne mondjuk azt, hogy "majd a fiatalok"! Nem! Nekünk is erkölcsi kötelességünk, élhetővé tenni Magyarországot, és egyben a kék bolygót!!!!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése